#Zdrowie – Choroby autoimmun. współ. społecz. – dr Anna Bochenek-Mularczyk – webinarium dla czł. PAZ z 24.10.17

https://www.youtube.com/watch?v=F8NLk-jQs_w

Dr n. med. Anna Bochenek- Mularczyk. W latach 1995-2005 pracowała w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Jest współzałożycielem Centrum Badawczego Współczesnej Terapii i kierownikiem sekcji naukowej ośrodka, którego głównym celem jest rozpowszechnianie nowych form terapii. Regularnie poszerza swoje umiejętności z zakresu leczenia schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych na całym świecie co umożliwia wymianę doświadczeń i kontaktów z wiodącymi ośrodkami akademickimi. Jest członkiem Towarzystwa J-elita zrzeszającego pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>