#Tagen – Rody Krwi odc.13

https://www.youtube.com/watch?v=nIR5CSqBCgo

Kiedyś ludzie będą się uczyli o prawach przyrody a wiedzę ta będą zaprzęgać do wznoszenia własnych umiejętności na wyższy poziom.
Nastąpi ekspansja człowieka w kosmos – człowieka jako nośnika wiedzy i ducha.

1 Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>