Posel Jaroslaw Kaczynski zmienil zdanie w sprawie GMO

https://vimeo.com/214222046

Jadwiga Lopata z International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC) cytuje piekne slowa Jaroslawa Kaczynskiego na temat GMO, niestety tak bylo przed wyborami a teraz pan Kaczynski i PIS chca wprowadzic strefy upraw GMO

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).
21-04-2017

1 Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>