PorozmawiajmyTV – Twój partner jest Twoim lustrem – Małgorzata Przygońska

https://www.youtube.com/watch?v=nLFAx06aizw

– doświadczenia po kursie
– Centrum Rozwoju i Świadomej Kreacji http://crisk.pl
– jak zacząć poznawać siebie
– w partnerze widzimy siebie
– naprawianie partnera nie ma sensu
– komunikujmy się bezpośrednio
– wybacz wszystko, puść wszystko
– zaufanie i wdzięczność
– jaka jest granica zaufania i naiwności
– poziomy świadomości wg Davida Hawkinsa
– jak wyjść z depresji i apatii

Twój partner jest Twoim lustrem – Małgorzata Przygońska

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>