pl.NETWORK

Zabytki Złotego Stoku

3 komentarzy

voxmortis
58
16 dni temu2 min czytania


Maozoleum zbudowała Paulina Güttler z domu Kaufmann, żona Wilhelma Güttlera (1822 - 1874) protoplasty rodziny złotostockich przemysłowców Karla Güttlera (1791 – 1846) i jego małżonki Theresie z domu Albel (1799 – 1836). Ich groby znajdują się na tutejszym cmentarzu. Po śmierci męża Paulina Güttler wykupiła część działki przyległej do cmentarza i na niej zbudowała rodzinny grobowiec. Wzniesiony został na planie zbliżonym do kwadratu, z kamiennych bloczków i nakryty miedzianą kopułą. Do wnętrza mauzoleum wchodzi się przez portyk, którego cztery kolumny podtrzymują tympanom. Po obu stronach łukowo zwieńczonego wejścia wmurowane prostokątne płyty inskrypcyjne. Przed mauzoleum szerokie kamienne schody.

Po zbudowaniu grobowca złożyła w nim została trumna z ciałem jej męża Wilhelma. Paulina zmarła 24 lata później w 1898 r. i pochowana została u jego boku. W mauzoleum pochowani zostali również: syn Karla i Pauliny – Herman zm. 1906 roku oraz syn Hermana Güttlera – Wilhem ( 1884 – 1938), który 15.05.1938 r. został zastrzelony przez nazistów w Hamburgu. Jego ciało przywiezione zostało w cynkowej trumnie do Złotego Stoku i 21.05.1938 r. pochowane w rodzinnym grobowcu. Spoczął obok swojej żony Louisy zm. 7.09.1936 r. w Szwajcarii i pochowanej w mauzoleum 11.09.1938

Zdjęcie wykonane smartfonem.
Opis zaczerpnięty z tablicy informcyjnej.

Posted using Partiko Android

Komentarze

SortujNajlepsze