pl.NETWORK

Reklama złośliwa.

0 komentarzy

krasnalek
56
8 dni temuSteemit2 min czytania


Definicja reklamy

Reklama (łac. reclamare) 'głośno wołać, krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, nawoływać, hałasować, robić wrzawę'

clamare - 'wołać'

Dawne formy jarmarcznej reklamy wykorzystywane są dzisiaj na plaży

"Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi"

Rak w innych językach.

W języku angielskim funkcjonuje wyraz advertising, pochodny od czasownika advert, oznaczającego 'odwrócić, przyciągnąć uwagę, skierować czyjąś uwagę na coś. Uwypukla oddziaływanie komunikatu reklamowego na odbiorcę.

Niemiecka nazwa reklamy, Werbung, pochodna od czasownika werben 'starać się (o pannę), pozyskiwać, przyciągać, przywoływać, namawiać, werbować, podkreśla intencję perswazyjną nadawcy.

Język francuski na określenie reklamy oprócz słowa reclame ma także wyraz publicite, który akcentuje szeroki, powszechny zasięg funkcjonowania

Definicje reklamy:

Według Słownika języka polskiego

reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję: środki ( np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi.

Harris i Seldon inaczej określają raka

"Reklama to rodzaj komunikatu publicznego przeznaczonego do rozpowszechniania informacji o komercyjnych towarach i usługach z perspektywą promocji sprzedaży"

W 1960r. Amerykańskie Towarzystwo Marketingu stwierdziło, iż:

"Reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawienia i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę"

Jeremy Bulmore : >reklama jest jakimkolwiek płatnym przekazem mającym na celu informowanie i /lub wpłynięcie na jednostkę lub grupę ludzi.

 

W Polsce ustawową definicję reklamy znajdujemy w Ustawie o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992r.:

"Reklamą jest każdy przekaz zamierzający do promocji, sprzedaży bądź innych form korzystania z towarów lub usług popierania określonych spraw lub idei (...)"

Bibliografia:

  1. https://pixabay.com/pl/krab-rak-zodiak-zarejestruj-312372/
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r_z%C5%82o%C5%9Bliwy
  3. Choroby nowotworowe - Paul Mohr
  4. SJP
  5. Definicje tych biednych ludzi co musieli o tym pisać..

Artykułu nie dedykuję nikomu.

 

 


Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2018/10/11/reklama-zlosliwa/

Komentarze

SortujNajlepsze